Welkom bij Meervelt


Bureau Meervelt is een klein ecologisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in natuurwetgeving, natuurbeheer, natuurontwikkeling en inventarisatie en monitoring van natuurwaarden.

Onze expertise is veelzijdig en vooral gericht op het zuidoosten van Nederland.
Door onze centrale vestiging en ons uitgebreide netwerk zijn wij goed op de hoogte van de situatie en de ontwikkelingen in de provincies Limburg en Noord-Brabant op het gebied van groene ruimte, natuur en landschap.

Wij hechten veel belang aan het onderhouden van goede contacten met onze opdrachtgevers én bevoegd gezag.
Dat stelt ons in staat om maatwerk te leveren op uw vraag: niet teveel, niet te weinig, helder en deskundig!

logo

Wat doen wij?


Wij opereren op het snijvlak van natuur, ruimtelijke inrichting en natuurwetgeving.
Flora en fauna kan een doel zijn of een obstakel. In beide gevallen kunnen we u adviseren, zo nodig de juiste onderzoeken uitvoeren en zorgen voor onderbouwing in de vorm van rapportages.

Een greep uit zaken waar flora en fauna een rol speelt of kan spelen:

 • Sloop, nieuwbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen
 • Inrichting en beheer van bijvoorbeeld natuurterreinen, bedrijventerreinen, recreatieterreinen
 • Inventarisaties en monitoringsprojecten
 • Onze producten:

 • Inspectie flora en fauna
 • Quickscan flora en fauna / natuurtoets
 • Globale of Nadere effectenanalyse
 • Projectplan voor aanvraag ontheffing Wet Natuurbescherming
 • Voortoets Wet Natuurbescherming (indien relevant ook onderdeel van een quickscan)
 • Passende beoordeling Wet Natuurbescherming
 • Onderbouwing herbegrenzing EHS
 • Natuurparagraaf (bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing)
 • Ecologisch werkprotocol
 • Beheerplan en -beheerevaluatie
 • Projectbegeleiding LIFE+ projecten

Projecten


Bureau Meervelt is met name werkzaam in Limburg en Noord-Brabant.
Daarnaast heeft Meervelt diverse passende beoordelingen uitgevoerd buiten deze regio (onder meer in Natura 2000 gebieden Veluwe, Lauwersmeer en Waddenzee).
Hieronder een greep uit uitgevoerde projecten.

Blog


Het team


Bureau Meervelt is in januari 2005 opgericht door Raymond Pahlplatz en Karin Linders.

Wij worden terzijde gestaan door (free-lance) deskundigen op uiteenlopende terreinen.

Op het gebied van inventarisaties en monitoring van natuurwaarden hebben wij uitgebreide ervaring opgedaan.
Door onze achtergrond bij verschillende terreinbeherende organisaties, rijks- en provinciale overheid en adviesbureaus kennen wij de uitdagingen waar deze organisaties voor staan. Hierdoor is ons bureau in staat de juiste vragen te stellen en de opdrachtgevers terzijde te staan in het vinden van oplossingen van (landschaps-)ecologische vraagstukken.

Karin Linders

Karin Linders

Adviseur Wet Natuurbescherming

Contact


Vragen? Gewoon even bellen of mailen!

Adres

 • Beatrixstraat 6
 • 6031 BC Nederweert
 • 0495-622268

Contact

 • Mobiel Raymond Pahlplatz: 06-54211114
 • Mobiel Karin Linders: 06-46004707
 • Algemeen mailadres: info@meervelt.nl
Stuur vooral een mailtje als we telefonisch even niet bereikbaar zijn!